Please select your language
 
 

Cabinetul avocaţial “Racz Ferenc” vă ofera servicii în materie civilă şi comercială, în special legat de dreptul de proprietate, cum ar fi: tranzacţii imobiliare, revendicări imobiliare, succesiuni, etc., legat de litigii comerciale , lichidări şi falimente societăţi comerciale, precum şi întocmirea de contracte sau tranzacţii de natură civilă ori comerciale.


Prestăm toate activităţi prevăzute de legea privind profesia de avocat: consultanţă juridică, redactare acte, atestarea identităţii părţilor şi darea de dată certă a actelor redactate, apărarea intereselor clienţilor în faţa tuturor instanţelor de judecată, a oricărei persoane juridice sau fizice, române sau străine.


Pentru aducerea la îndeplinire a împuternicirilor profesionale, cabinetul nostru colaborează cu experţi evaluatori de construcţii, experţi topo, contabili şi executori judecătoreşti, traducători, notari publici, precum şi alte cabinete de avocatură din ţară şi străinătate (în special Ungaria).


Colectivul nostru de muncă se implică în activitatea profesioanlă dând dovadă de promptitudine, seriozitate, conştiinţă, umanism, loialitate şi desosebit simţ al răspunderii.

 

CABINET AVOCAŢIAL “RACZ FERENC”


Adresa: Oradea, str. Republicii, nr. 10/A, ap. 3/a,
Cod poştal: 410018, jud. Bihor
Tel. birou: 0040359446965;
0040259472542
Fax: 0040259472542
Mobil avocat:  0040722349812;
0040745709539
E-mail: avracz@gmail.com

Toate drepturile rezervate © 2009 - Cabinet avocaţial "Rácz Ferenc"