Please select your language
 
 

A Rácz Ferenc Magánügyvédi Iroda a következő ügyekben lehet az Ön  segitségére: polgári peres és kereskedelmi ügyek, föként ingatlan tranzakciók lebonyolitása, ingatlanvisszaigénylések,  örökösödési problémák megoldása, illetve kereskedelmi téren, kereskedelmi társaságok felszámolási illetve csődeljárásának elinditása, valamint polgári és kereskedelmi szerződések megszerkesztése, véleményezése, hitelesitése.

Irodánk, a törvény által előirt és megengedett tevékenységeket  folytatja. Mintpéldául: jogi tanácsadás, szerződések illetve egyéb  iratok megszerkesztése valamint hitelesitése, pontos dátummal való ellátás, az ügyfelek érdekeinek képviselete illetve védelme, Románia valamennyi intézménye előtt, függetlenül attól, hogy az ügyfél román vagy idegen természetes esetleg jogi személy.

Az okból, hogy fent nevezett tevékenységeket minél kevesebb idő alatt, pontosan el tudjuk látni, irodánk szoros kapcsolatban áll más személyekkel, irodákkal: különböző szakértők (állapot felmérő, könyvelési felmérő, illetve topográfus), birósági végrehajtók, hivatalos forditók és tolmácsok, közjegyzőkkel, illetve más ügyvédi irodákkal idehaza illetve külföldön (főképp magyaroszágiakkal).

         
Munkaközösségünk, nap mint nap precizitásáról, komolyságáról, emberiességéről, lojalitásáról illetve szaktudásáról, felelősségérzetéről ad bizonyságot.
 

“RÁCZ FERENC” ÜGYVÉDI IRODA


Cím: Nagyvárad, str. Republicii, nr. 10/A, ap. 3/a,
Irányítószám: 410018, Bihar megye
Tel. iroda: 0040359446965;
0040259472542
Fax: 0040259472542
Mobil:  0040722349812;
0040745709539
E-mail: avracz@gmail.com

Minden jog fentartva © 2009 - Rácz Ferenc Ügyvédi Iroda